© 2009 Linda Ersatzfoto

Finanskrisens enande effekt

Bl.a. Spiegel online skriver i dag om att finanskrisen slår mycket hårdare mot Västtyskland än Östtyskland. Inte så konstigt. Det är i väst de tunga storkoncernerna sitter. Sedan muren föll för 20 år sedan har väst kännetecknats av högre produktivitet och starkare export. De östra bundesländerna däremot har präglats av en utbredd arbetslöshet. Lämmeltågen med arbetskraft har gått från öst till väst. Nu förväntas finanskrisen jämna ut skillnaderna fram till år 2019. Detta framgår av bundesregeringens årsrapport angående det tyska enandet. En av anledningarna som ges till Östtysklands starkare motståndskraft mot krisen är att regionen präglas av små och mellanstora företag som kan reagera mer flexibelt på förändringar samt att Östtysklands export är betydligt mindre.

Rapporten understryker också att ”skapandet av en gemenskap förblir ett viktigt mål i enandet av Tyskland. Fördomar och klischéer måste stoppas”. Än i dag är det stora skillnader mellan västtyskar och östtyskar. I väst skämtar man om de s.k. ”ossies” och folk besvärar sig över Solidaritätszuschlag, en typ av skatt på 5,5 procent som inrättades bl.a. för att finansera landets enande. I öst grämer man sig kollektivt över västtyskarnas oförmåga att sätta sig in i deras situation. Det återstår alltså att se om finanskrisen nu skyndar på skapandet av en gemensam tysk identitet.

Ovan superkultiga satirmagasinet Titanics berömda omslag från 1989: En östtysk tjej håller stolt upp en gurka med kommentaren ”Min första banan”
Bild: www.titanic-magazin.de

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>