© 2009 Linda Mauerreste_klein

Ett delat Tyskland även 20 år efter murens fall

I november i år är det 20 år sedan muren mellan Väst- och Östtyskland föll och Tyskland enades. DDR rasade ihop för demokratin och borta var sten, taggtråd, vapen och vakthundar som vaktat den onaturliga gränsen i så många år. Vi har alla sett eller minns bilderna av människomassor från öst och väst som äntligen möts, en frihetens och lättnadens fest.

Tyvärr ger inte enandets baksmälla med sig. Hur mycket regeringar med Kohl, Schröder och Merkel i spetsen än har försökt, består de djupa skillnader mellan Öst- och Västtyskland. Ekonomiinstitutet DIW visar i en aktuell studie att landet fortfarande är splittrat i två delar både vad gäller ekonomi och psykologi. Inkomsten är fortfarande mycket lägre i öst än i väst, men de tydligaste skillnaderna stöter man på när man tittar på människors tankar om sin identitet: Ofta bedömer östtyskar sin livssituation som mycket sämre än vad västtyskarna gör, många gånger även sämre än deras inkomst påvisar. På frågor om hur lyckliga de är med livet, jobbet, fritiden, boendet osv är östtyskarna betydligt mer missnöjda än sina landsmän i väst. Bara vad gäller barnomsorg är man mer nöjd i öst än i väst, vilket inte är någon överraskning. I Östtyskland finns ett mycket större utbud på dagisplatser, dagmammor och andra alternativ.

Sedan 1990-talet har de tyska regeringarna satt närmandet mellan landets ”gamla” och ”nya” bundesländer som en av de viktigaste punkterna på sina agendor. Ändå visar DIW:s studie att Östtysklands utveckling att komma i kapp saktade ner redan i mitten på 1990-talet och stagnerade från år 2000.

Östtysklands ekonomiska tillväxt motsvarar 78 procent av Västtysklands. Detta är förstås ett stort framsteg och har delvis att göra med de enorma summor pengar som runnit från väst till öst. Men forskarna varnar att Östtyskland kommer att ligga bakom Västtyskland i många år framöver.

Märkligt är också att en stor del av östtyskarna fortfarande klassar sig själva som arbetarklass fastän inkomsterna snarare pekar på medelklass. DIW förklarar detta med att de subjektiva förändringarna i Östtyskland är mycket långsamma trots alla de objektiva förändringar som skett de senaste åren. De starkaste skillnaderna finns alltså kvar i huvudet på människorna.

Dessa eviga problem med att ena landet ”på riktigt” … Visst märker man att det fortfarande skiljer mycket på de två landsändarna – medan väst jäser av produktion och välstånd, kan en resa genom de östra delarna kan lätt bli en sorglig oddysé genom övergivna byar och spöklika industriområden.

Att de mentala hindren för ett äkta enande är de största är ingen överraskning. Mentaliteterna i väst och öst skiljer sig skarpt och, som jag nämnt i ett tidigare inlägg, skämtar man friskt och ser ofta ner på varandra av olika anledningar. Jag upplever det lite som en klassisk hatkärlek.

Studier som den här bekräftar helt enkelt farhågorna att de sår muren åstadkom, blev djupa och kommer att behöva mycket lång tid på sig att läka.

Spiegel skriver mer om ämnet här.

Bild: © Thomas Nestke /www.pixelio.de

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>