Välkommen till Münchens playa!

Många här nere saknar havet. Nästa kust hittar man först i Italien. Men man tager vad man haver. Därför söker sig münchenborna gärna till Isars kalla …