Lär er tyska, ungdomar!

Visst finns det många svengelska språkkonstnärer, men svenskarna är ändå kända för att vara väldigt duktiga på engelska. Jag tror helt enkelt att andelen personer som …