Veckans places to be – zu Hause och Pacific Times : )

Hittills har det varit en väldigt fin helg. Vi vårstädade lägenheten (efter otaliga äktenskapliga bråk som gick ut på vem som städar mest respektive sämst). …