”Was ist was?” i mängder!

Det finns en tysk faktabokserie för barn som finns på alla skolor och bibliotek, som läses  av alla barn och som bara slår allt. ”Was …